Nu får den som önskar äta vegansk kost av etiska skäl

På dagens gymnasienämnd tog vi upp ett extra ärende för beslut, ett initiativ av MP Karlstad för den politiska majoriteten. Initiativet går ut på följande:

Politiskt initiativ av Miljöpartiet för den politiska majoriteten i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
Vi föreslår att kostpolicyn ändras så att vegansk kost serveras den som önskar i Kalstads kommun, då det handlar om individens rätt till valfrihet vad hen ska äta.
I Livsmedelsverkets rekommendationer för vegankost i skolan (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltider-i-vard-skola-omsorg/Skolmaltider/Vegetariska-skolmaltider/Vegankost-i-skolan/) står det ”Även om enskilda skolor inte kan tillgodose detta krav till fullo bör man ändå erbjuda vegankost till de elever som önskar. Detta då elever som är veganer av etiska och principiella skäl vanligen inte accepterar andra typer av vegetarisk kost.”
I Norrtälje godkändes att barn av etiska skäl enbart ska serveras svenskproducerat mat ( http://www.dn.se/ekonomi/svenskt-kott-specialkost-i-skolan/ ). Det är flera kommuner i landet som erbjuder vegankost på förskolor och skolor, bl a Lund och Linköping. Vi anser att Karlstads kommun ska ta detta beslut för att ge valfriheten att äta vegansk kost, såklart näringsriktig och hållbar.


Beslutet som togs handlar om att kostpolicyn för Karlstads-Hammarö gymnasieskola ändras så att den som vill ha vegankost av etiska skäl från och med höstterminen 2014 har möjlighet till det.

Carola Bolmstedt, MP Karlstads ledamot i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd säger:

Jag tycker det är viktigt med valfrihet för individen att ges möjlighet till vegankost, så det är glädjande att vi idag beslutade om detta initiativ i majoriteten.