Mångfaldsforum (Uppdaterad)

Per-Inge i Sveriges Radio.

Per-Inge i TV4.

Idag lägger vi i den blågröna majoriteten i Karlstad ett politiskt initiativ i kommunstyrelsen om att starta ett mångfaldsforum. Demokrati kräver tid och omsorg. Många grupper i samhället har rätt lätt att komma till tals. Andra inte. En del grupper kan behöva särskilda plattformar för att höras. Därför detta initiativ som Niclas Wikström (FP) och jag har jobbat med att ta fram.

Vi vill utgå från statens definition  av olika kategorier i diskrimineringslagen. De handlar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi tänker oss ett forum som består av några förtroendevalda från olika partier och någon från förvaltningen. Sen får de jobba på olika sätt tematiskt med medborgardialog, kontakt och att ta upp och identifiera frågeställningar från de här olika grupperna.

Man skulle kunna anordna offentliga hearings, möta organisationer till samtal, ha ett samtal på nätet, bjuda in experter eller anordna stormöten. Vi tänker oss en försöksperiod på två år.

Synpunkter på den?

/Per-Inge Lidén

2 reaktioner på ”Mångfaldsforum (Uppdaterad)

  1. Ulla Brodow

    Så bra att ni kommit till skott i denna fråga. Det är säkert bra med representanter från de olika partierna. Det finns ju gott stöd i mP.s program för detta även om vi däri första hand har en lokal i tankarna med möjligheter för olika grupper att mötas,Lycka till önskar
    Ulla Brodow

Kommentarer inaktiverade.