Biogasfrågan i Karlstad

När började arbetet?

Arbetet med att skapa en biogasanläggning i Karlstad började för snart ett årtionde sedan. På Sjöstads reningsverk kunde man tillvarata rötslammet, varpå en uppgraderingsanläggning anlades. Det finns alltså en liten produktion av biogas i kommunen redan. Syftet var att börja skapa en marknad i regionen, att tjänstebilar och små företag skulle kunna använda biogas till sina transporter.

I samband med det började även diskussionen om att även matavfall skulle kunna rötas. 2008 började så insamlingen av matavfall och 2012 fick Molkom matavfallsinsamling, som sista tätort i kommunen.

Har frågan utretts tidigare? Jo. Ett antal utredningar har gjorts. Först genomfördes en utredning om att tillvarata matavfall och jordbruksavfall. Anläggningen skulle kunna hantera cirka 14.000 ton. Förslaget föll på att det var oekonomiskt.

Så gjordes ett omtag. Istället utreddes  en stor anläggning på 60.000 ton istället. Huvudsakligen skulle biogasen skapas från jordbruksavfall och produktionsavfall. Men Mejeriet lade ner, varpå de stora volymerna avfall försvann. Projektet bedömdes få en dålig ekonomi och hög risk.

Ett tredje alternativ, som är nuvarande förslag, utreddes. Nuvarande förslag går ut på att hantera minst 5.000 ton matavfall, som idag finns inom kommunens renhållning. Samtidigt planeras anläggningen kunna hantera 10.000, men även volymer upp till 14.000 ton. De scenarion som utretts ekonomiskt visar på en avkastning på minst 3 % i värsta fall. Det bör även tilläggas att anläggningen räknas som kommunal renhållning, vilken totalt sett inte ska generera vinst.

Värt att veta är att platsen där matavfallet samlas in idag måste göras om vad som än händer, eftersom den skapades som en tillfällig lösning. Däri ligger en kostnad på drygt 10 miljoner kronor.

Miljönytta?

Vi bör inte överlåta det till andra parter att ta hand om vårt avfall, som vi producerar inom kommunen. I synnerhet inte när vi kan använda det till något positivt. Det handlar om att skapa slutna kretslopp, istället för att exportera avfallet till någon annan.

Det råder brist på biogas i Värmland. Karlstadsbuss, men även sopbilar, tjänstebilar och större fordon behöver biogas. Ju fler fordon som kör på biogas istället för bensin, desto bättre.

Får biogasanläggningen in 10.000 ton minskar utsläppen med motsvarande drygt 2.300 ton koldioxid årligen (biogasen motsvarar 1.000 m3 bensin/diesel). Med konsumtion inräknad släpper den genomsnittlige svensken ut 9 ton koldioxid årligen. Det motsvarar alltså 255 personers årliga utsläpp. Hamnar siffran på 5.000 ton, blir det ändå en minskning på motsvarande 127 personers utsläpp.

Som majoritet har vi även antagit Miljö- och klimatstrategin. Ett av målen är att utsläppen från energi- och transportsektorn i kommunen ska minska med 25 % mellan 2008-2020. Detta är en del i det arbetet.

Andra anläggningar?

Fallet med Jönköping, som tagits upp i debatten, utgör ett särfall. Anläggningen planerades utan vare sig avfallsinsamling i kommunen eller planerad volym.

Det finns en mängd biogasanläggningar där kommunen är delägare eller driver själv, så som Uppsala, Borås, Västerås, Kristianstad, Boden och Skellefteå. Vissa av dessa har funnits sedan 90-talet, andra är nyare. Vissa går sämre ekonomiskt, andra går bättre.

Nuvarande förslag är väl avvägt, bygger på flera scenarion, på samarbete med andra aktörer för att säkerställa ännu mer avfall. Och hantera avfallet måste vi göra hur som helst. Varför inte genom att maten du slänger blir till biogas i Karlstad?

Media

Här kan du läsa några artiklar på ämnet, vi tycker tyvärr att media missuppfattat riskfrågan en aning:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/fullmaktige-ja-till-biogasanlaggning

http://www.nwt.se/karlstad/article1466933.ece

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/delbeslut-om-biogasanlaggning

4 reaktioner på ”Biogasfrågan i Karlstad

    1. Per-Inge Lidén (kommunalråd)

      Vi har i uppgift att ta hand om vårt eget avfall och också skapa en anläggning för Värmland. Det vill vi göra utan långa transporter. Därför tror vi att det är bra ekonomiskt och miljömässigt att ta emot avfallet på Heden där redan det brännbara avfallet tas emot. Därifrån vill vi transportera det i pipeline till Sjöstad där vi bygger till den fordonsgastillverkning som vi redan har i drift. Vi tror det finns utrymme för båda anläggningarna.

  1. Tycker det är jättebra att biogasanläggningen nu verkar bli av. Vore bra att genom avtal trygga matavfall från kranskommunerna så att mer biogas kan produceras. Avkastningskrav kan väl ha väldigt låga då det finns andra syften än rent ekonomiska med en sådan anläggning.

Kommentarer inaktiverade.