Bygg järnväg för en hållbar framtid

Idag skriver vårt ena språkrör Per-Inge Lidén tillsammans med MP Värmlands ena språkrör och riksdagsledamot Stina Bergström i Värmlands Folkblad.

2014 är året då vi firar 200 år av fred och vänskap med Norge. Det kunde blivit krig, både 1814 och 1905. Gemensamt valde vi istället freden och att utvecklas tillsammans som två systerländer i norra Europa.

Vi vill fortsätta utveckla denna ömsesidiga gemenskap och satsa på en fortsatt fredlig framtid. Då behövs en snabb, flexibel och bra järnvägsförbindelse Oslo-Karlstad-Örebro-Västerås-Stockholm med möjlighet till såväl snabb som regional trafik. Vi måste halvera restiden från dagens sex till tre timmar om tåget ska bli förstahandsvalet för resenärer och företag, i en region nära Norge. Detta är möjligt genom en kombination av kapacitetshöjning av befintlig järnväg och nybyggnation. Vi inser att det tar några år att genomföra, men planeringsarbetet måste påbörjas nu!

Vi ser fem skäl till att det behövs en ny snabb järnvägsförbindelse mellan våra huvudstäder:

1. Osloområdet, Värmland, Mälardalen och Stockholm har tillsammans fem miljoner invånare. Det är en region som har rika utvecklingsmöjligheter och som behöver en ny pulsåder som kan fungera interregionalt.

2. Norge är det land flest svenskar arbetspendlar till. Norge är även Sveriges näst största handelspartner, med import och export för cirka 220 miljarder kronor. Här finns en stor framtida potential där norska råvaror och svenska industri- och tjänsteproduktion kan var med och lyfta hela vårt gemensamma område.

3. Tusentals svenskar arbetar i Osloområdet. Det handlar såväl om dags- som veckopendlare. De behöver ett snabbt, pålitligt och miljövänligt sätt att ta sig till jobbet.

4. Vi vill utveckla Värmland som en mötesplats mellan Oslo och Stockholm. Karlstad är Osloregionens närmaste stad inom EU. Värmland har goda konferensanläggningar för möten. Vi är det självklara valet för turism och rekreation. Vi har en kulturhistoria där vi blandar och förstår såväl norsk som svensk kultur.

5. Vi måste bli en hållbar femmiljonersregion. Idag flyger över en miljon människor mellan våra huvudstäder och ett pärlband av lastbilar passerar över gränsen. Det ger stora koldioxidutsläpp årligen. Genom att flytta över såväl gods som persontransporter till järnväg skapar vi en hållbar och modern region för framtiden.

Vi är en unik region i Europa med fem miljoner invånare. Vi har levt i fred och utveckling i tvåhundra år. Låt oss bygga en modern och hållbar region för två nya århundraden. Vi måste starta arbetet för detta projekt. Nu.

Stina Bergström (MP)

riksdagsledamot och språkrör MP Värmland

Per-Inge Lidén (MP)

språkrör MP Karlstad

Bygg järnväg för en hållbar framtid