Läget i hemtjänsten

Den senaste veckan har kommunens hemtjänst varit i hetluften. I synnerhet i Värmlands Folkblad. Här kommer jag redogöra kort för läget i hemtjänsten och vilka åtgärder som genomförs.

Hemtjänsten är pressad. Så enkelt är det. Få kan ha undgått det faktum att hemtjänst runt om i landet mår ganska dåligt, liksom äldreomsorgen i sin helhet, även om det såklart finns kommuner med bra hemtjänst, liksom det alltid finns bra enheter som kan sköta sitt jobb. I nämnden fick vi besked om att ekonomin började gå sämre under 2013 och att förvaltningen börjat djupdyka i orsakerna.

Hemtjänstens grund är pengar. Allting utgår ifrån beräkningar på hur mycket vård en person behöver. Däri ligger sedan en peng som enheten ska använda. Dokumentationstid, personalbrist, snålt tilltagen restid, varierande vårdbehov är saker som knappast underlättar för personalen när de ska utföra sitt jobb.

Under 2013 genomförde dock Vård- och omsorgsförvaltningen två saker: en tidsmätning, där personalen i vissa arbetsgrupper själva fick mäta all tid under arbetspassen; och intervjuer med många arbetsgrupper om hur deras arbete är. Baserad på detta arbetar nu förvaltningen med följande:

  • Förvaltningen söker aktivt mer personal, eftersom sjukskrivningar och personalbrist stört scheman och turer, varpå ordinarie personal blivit överbelastad.
  • Administrativa uppgifter kopplade till enhetscheferna diskuteras och ändras på.
  • Alla olika uppgifter, som inte finns inkluderade i biståndskontorets bedömning, äter upp mycket tid då personalen egentligen ska vara hos vårdtagaren.
  • Transporter, samarbete mellan yrkesgrupper och övriga arbetsuppgifter, som inte inbegriper direkt vård, ses över och diskuteras med personalen.
  • Schemaläggningen diskuteras, liksom hur turdelningen under varje arbetspass kan skötas bättre.
  • Personalen informeras löpande om vad som planeras och vad som genomförs.

Imorgon kommer en mer personlig syn på detta med hemtjänst.

/Daniel Kristiansson, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden