Hårda ord och låsningar

Därför är det med särskild sorg i hjärtat jag följt den politiska utvecklingen på senare tid, skriver Per-Inge Lidén.

Årjäng finns i mitt hjärta. På slutet av 70-talet förälskade jag mig i en av dess döttrar vilket ledde till att jag senare namngavs efter en av släkterna i bygden. Vi skaffade hus och under trettio års tid har jag tillbringat varje sommar i denna vackra kommun.
Därför är det med särskild sorg i hjärtat jag följt den politiska utvecklingen på senare tid. Det har säkert skett många bra saker också men för oss som ser det lite utifrån tonar en bild fram av ett politiskt landskap fyllt av hårda låsningar, aggressioner och nedsättande omdömen om politiska kollegor. Om det vore ungdomar skulle jag kunna förstå det, men här tycks det också handla om människor med mångårig politisk erfarenhet. Vi kan alla dras in i ett negativt språkbruk, jag vet det. Men i grunden är det ett hot mot det demokratiska systemet så som vi känner det. För om det ska vara så här. Vem vill då bli politiker och förtroendevald i framtiden?

Efter att ha arbetat 25 år som missionspastor kan jag också fundera över hur det kommer sig att vi i en bygd där det finns ett missionshus i varje by och där varannan invånare förmodligen varit SMU-scout inte lyckats förmedla budskapet om kärlek till medmänniskan, respekt för olikheter och nyttan av ett vårdat och respektfullt språk gentemot andra.

Nu drar valrörelserna igång. Frågan om politisk etik och moral kommer att bli ännu hetare. Ska vi fortsätta så här? Nej. Vi som är förtroendevalda bör lära av våra misstag och sätta oss ner och fundera över etik och moral. Att vara förtroendevald innebär också att vara ett föredöme i samhället.
Det handlar om enkla och grundläggande förhållningssätt. Att alltid beskriva den andres politik på ett sätt så att hen känner igen sig. Att i tal och skrift uttala sig på ett respektfullt sätt om förtroendevalda i andra partier. Att snarare berätta hur man själv vill förändra samhället än att hitta alla fel man ser hos andra. Vi har ju faktiskt att göra med kloka och begåvade människor som kan dra slutsatser själva. Och det handlar inte bara om samtal i det offentliga rummet utan också om hur vi samtalar om och med varandra vid köksborden, på föreningsmötena och på våra arbetsplatser.
Låt oss skapa en just, ärlig och innehållsrik valrörelse tillsammans. I Årjäng och i Värmland.

Per-Inge Lidén (MP)
Språkrör, Karlstad