8 mars en dag för kamp och reflektion

Idag får vi ett personligt inlägg från Martin Oscarsson, ordförande i miljönämnden bland annat.

Feminismen är min grundideologi. Den var den som genom ett gäng kloka feminister jag mötte under gymnasietiden på nittiotalet i Trollhättan gjorde mig medveten om att vi inte bara är fria individer som gör som vi vill, utan är påverkade av gamla och nya normer som bygger på att vi fortfarande lever i en kultur där kvinnan ska underordnas och mannen överordnas.

Idag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. En dag för att minnas den kamp som gör att vi ändå kommit långt i arbetet för en jämställd värd, men också att vi har långt kvar. Jämställdhet är inte något vi uppnår och sedan är klara med, utan ett ständigt arbete för utveckling och upprätthållande av de vinster tidigare generationers feminister gjort genom sin kamp.

Därför är 8 mars inte en dag för att gratulera kvinnor och ge dem en ros eller laga mat som ett undantag. Säg inte grattis på 8 mars till en kvinna – det bästa du kan göra för henne är istället att fundera på hur du kan bli en del i kampen för att hon och kommande generationers kvinnor ska ha samma villkor – där kön inte spelar roll utan där vi verkligen ser människors individuella egenskaper.

Är du man är det här en dag du verkligen kan ta tillvara, fundera på din roll i ojämställdheten i Sverige och världen. För mig som man och feminism är detta en grund i att vara feminist – att hela tiden fundera på om jag tar mer utrymme än andra i rummet, varför jag har en maktposition och hur det ser ut för kvinnor runtomkring mig, hur jag har fått de intressen jag har och gjort de karriärsval jag gjort. Hur mycket jag engagerar mig i det emotionella och fysiska hemarbetet, och i uppfostrandet av barn.

Ta tillvara på 8 mars, fira kampen och använd den för reflektion.
Och gå för hens skull på Festival för systerskap!

Ett brandtal av Martin Oscarsson