10 punkter för ny skolpolitik

Idag svarar våra språkrör Maria Frisk och Per-Inge Lidén på Catherine Sonessons, ordförande Lärarnas Riksförbund i Karlstad, debatt i lördagens VF Föräldrar och elever har rätt att få veta

Tio punkter för ny skolpolitik

En väl utbildad befolkning är det viktigaste för vårt land när vi ska utvecklas som land i en globaliserad värld. Därför är skolan så viktig för oss i Miljöpartiet.

Catherine Sonesson frågar i lördagens VF vad partierna vill med skolan. Här är våra svar.

1. Vi litar på pedagogerna. Skolan behöver arbetsro och inga nya hastiga reformer. Det är lärarna som har den kompetens som behövs för att veta hur undervisningen ska läggas upp och rektorn som via det statliga uppdraget fortsatt ska ta beslut nära eleverna. Vi politiker ska ge skolan arbetsro. Att överföra skolan i statlig regi löser inte problemen.

2. Vi vill långsiktigt fortsätta höja lärarnas löner i den takt det är möjligt för ekonomin. I Karlstad har lärarna fått högre höjningar än andra grupper under de senaste åren. Vi vill fortsätta den utvecklingen och i MP:s skuggbudget för staten finns en extra satsning på lärarlöner som skulle ge ett bra tillskott till kommunernas arbete med att höja nivån på lönerna.

3. Skolor ska drivas med målet att utveckla skolan för framtiden – inte för att generera vinst för ägare. Vi är för en blandning av kommunala och privata skolor. Däremot är vi mot att riskkapitalister och andra ska kunna plocka ut vinster ur skolverksamheten. Folkhögskolorna är ett bra exempel där ideella organisationer driver skolor för att förnya pedagogiken – inte för att ta ut vinst.

4. Skolan behöver avbyråkratiseras. Staten vill säkert väl med alla krav på detaljstyrning och uppföljning men sammantaget blir det ett stort pappersarbete för lärarna. Allt ska dokumenteras. Vi litar på lärarens pedagogiska kompetens och vill minska på pappersredovisningen av det pedagogiska arbetet.

5. Lärare ska ha rätt att ordinera extra stöd till elever som så behöver utan att gå extra långa byråkratiska omvägar.

6. Vi vill att skolor ska få fortsätta utveckla särskilda specialiteter. Det kan handla om inriktningar mot musik, matematik eller yrkesutbildningar i ännu närmare samverkan med näringslivet.

7. Vi vill fortsätta arbetet med skolans värdegrund. Alla ska känna sig trygga i skolans värld och dess uppgift är att fostra medborgare till självständigt och demokratiskt tänkande människor som vågar utmana normer och värderingar som hindrar människors fria utveckling.

8. Vi vill fortsätta att rusta upp skolorna. I Karlstad har vi rustat och byggt skolor under den innevarande mandatperioden. Det är en stor satsning som vi nu vill fortsätta. Vi behöver en lösning för den byggnad Älvkullegymnasiet har sin verksamhet i.

9. Gymnasieelever söker sig till den skola man är intresserad av – oberoende av var i Värmland den ligger. Vi vill undersöka möjligheten för en samlad Värmländsk gymnasieskolnämnd med ansvar för all gymnasieutbildning.

10. Vi vill satsa på elevhälsan. Den har under många år släpat efter. Vi vet att många unga mår dåligt och behöver få utbildas i en miljö där det är nära till de goda samtalen med såväl skolsköterska som kurator. Alla ska med och vi måste se till att ha en bra verksamhet även för unga som mår dåligt, noll tolerans för att de ska hamna mellan stolarna.

Maria Frisk

språkrör (MP) Karlstad

Per-Inge Lidén

språkrör (MP) Karlstad