Äntligen – klart för Karlstad C och tåg i tid!

Idag presenterades regeringens nationella transportplan för 2014-2025. I denna finns bland annat en satsning på utbyggnad av Värmlandsbanan, Karlstad C och andra satsningar på järnväg i Värmland värda 422 miljoner. Till det kommer satsningar på ytterligare över 265 miljoner kronor som redan är planerade.

Konkret innebär regeringens förslag till nationell transportplan byggstart redan i år för mötesstationer mellan Kil och Karlstad, vilka bland annat minskar restiden med 3,5 minuter på sträckan Kristinehamn-Karlstad. 2020 blir det byggstart för ombyggnaden av och omkring Karlstad C och mötesstationer vid Brunnsberg och Välsviken.

Vi är många som drabbats av störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Karlstad. Det här innebär förhoppningvis både mindre störningar och snabbare resor. Det innebär också en stor möjlighet till att minska effekterna av järnvägen inne i Karlstads centrum, binda ihop stadsträdgården, Inre hamn, Orrholmen och byggnationerna i Tullholmsviken med dagens centrum – något som kommer att utveckla hela Karlstad.