<3 vår feministiska budget

Idag presenterades vår skuggbudget av Per Bolund och i SvD skriver han;

” Eftersom Sverige i dag lider av strukturell ojämställdhet är det vår politik att väga upp för detta genom att säkerställa att vår politik gynnar främst kvinnor”

Miljöpartiets skuggbudget, Per Bolund i SvD

De tre viktigaste bitarna att lyfta
Vi menar att Sverige i stället för ytterligare skattesänkningar, behöver en offensiv politik med investeringar i skolan, klimatet och jobben.

 Miljöpartiet vill göra en nystart i klimatarbetet. Vi vill ställa om Sverige till 100 procent förnybar energi, införa ett klimatpolitiskt ramverk och investera i modern tågtrafik. Vi vill också att Sverige lever upp till det internationella ansvaret och visar vägen i det internationella klimatarbetet.

 Miljöpartiet vill stärka Sveriges innovationsklimat och skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram. Sammantaget föreslår vi ett investeringspaket som skapar 30 000 nya jobb och dessutom en satsning på 50 000 nya jobb och utbildningsplatser till unga.

 Miljöpartiet vill ge lärarna bättre arbetsvillkor och högre lön. Vi ger skolan och förskolan mer resurser och satsar på varje elevs möjligheter att klara skolan. Vi investerar i universitet och högskolor med fler utbildningsplatser och kvalitetshöjande åtgärder i fokus. Vi satsar på folkbildning och möjlighet till fler platser på befintliga och nya folkhögskolor.

För ett modernare Sverige – klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb, skuggbudgeten i dess helhet