Ett öppet och humant Europa

Europas historia har formats av mötet mellan olika folkslag, religioner och traditioner genom århundraden.

Vi består av folkgrupper som kommit hit från öster och söder och vi har själva rest ut och koloniserat andra delar av världen. Ofta har det resulterat i en smältdegel som inneburit kulturell och vetenskaplig utveckling men vi bär också på en historia av krig, rivalitet och utnyttjande av människor och råvaror från andra delar av världen.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet som är en allt viktigare institution i Europa och som får alltmer inflytande. Här finns ingen majoritet och opposition utan kunniga och inflytelserika parlamentariker kan vara med och sätta tydliga avtryck i europeisk politik.

Det pågår en kamp om inflytande i Europa idag. På ena sidan står de mörka krafter som vill återgå till ett gammaldags nationalistiskt tänkande med stängda gränser och hård politik gentemot såväl minoriteter som flyktingar från andra delar av världen.

På den andra sidan vi som vill ha ett öppet och tolerant Europa där mötet mellan kulturer, människor och religioner ses som en rikedom och en grund för Europas utveckling.

Vi i miljöpartiet kämpar för ett öppet och tolerant Europa och vi vill:

1. Stärka arbetet med mänskliga rättigheter i EU och införa tydliga sanktioner mot medlemsländer som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.

2. Arbeta för lagstadgat skydd mot våld och hets mot hbtq-personer i hela unionen och erkänna regnbågsfamiljer vid asylansökningar till EU-land.

3. Ge fler människor utanför unionen möjlighet att arbetskraftsinvandra. Fackliga rättigheter, löner och villkor ska vara lika som för andra som arbetar i det berörda landet.

4. Skapa lagliga vägar till EU för asylsökande genom att ge asylsökande möjlighet att söka asyl och asylvisum på EU:s ambassader i hela världen.

5. Kraftsamla mot trafficking och människohandel och arbeta för att sexköp kriminaliseras i fler länder inom EU.

6. Stärka arbetet mot hemlöshet och arbeta med erfarenhetsutbyte och resursöverföring så att ingen människa i vår union ska behöva leva utan bostad.

7. Stärka EU:s freds- och utvecklingsbistånd genom ökat stöd till länder som lider av konflikt, fattigdom och förtryck och även inrätta en fredskår som är beredd att bistå med expertkunskaper vid kriser och konflikter.

Nu är det upp till dig att välja. Vilket Europa vill du ha? Du har ett ansvar att ta ställning och vara med och rösta den 25 maj. Lägg din röst för ett grönt, öppet och tolerant Europa.

Per-Inge Lidén,
Språkrör
MP Karlstad