Rösta fram en grön kraft

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Parlamentet spelar i dag en allt viktigare roll i europeisk politik. Man är med och stiftar lagar och godkänner såväl EU:s budget som alla viktiga poster som kommissionen tillsätter.

Det största långsiktiga hotet mot Europa handlar om klimatet. Den snabba uppvärmningen av jorden som skapas av oss människor kommer att leda till stora förändringar. Mest för människorna kring det hittills så bördiga medelhavsområdet. Ökenutbredning och torka kommer att leda till stora flyktingströmmar och stora mänskliga och ekonomiska svårigheter för människor och stater.
Vi bär på den stora visionen om ett modernt och hållbart samhälle som lever i harmoni med den planet som vi bor på. Ett Europa som är hållbart så att de människor som bor här om fem hundra år också kan ha ett gott liv. Vi vill vara med och skapa en god livsmiljö för våra barn och barnbarn och de som kommer efter dem. I dag finns tekniken för att ställa om vårt samhälle i en riktning som gör att vi kan rädda klimatet. Det som saknas är den politiska viljan. Därför behövs en tydlig och stark grön kraft i Europaparlamentet.
Här är sju punkter för ett grönare Europa.

1. Vi vill stödja utvecklingen mot hållbarare samhällen genom att använda EU:s stödfonder och kreditinstitut till att göra gröna investeringar i förnybar energi, modern infrastruktur och resursanvändning.

2. Vi vill minska utsläppen inom EU med 60 procent till år 2030 och till att ligga på nära noll år 2050.

3. Vi vill göra en stor satsning på det europeiska järnvägsnätet och knyta samman Europas större städer med snabbtåg. Det ska vara enkelt och billigt att använda det miljövänliga tåget när man ska resa mellan och inom länder.

4. Vi vill införa en skatt på finansiella transaktioner inom EU, fri för alla medlemsländer att delta i. Vi i Miljöpartiet ser gärna att pengarna används till global fattigdomsbekämpning och klimatfinansiering.

5. Vi vill skärpa kraven på nya bilar och lastbilar så att de blir bränslesnålare. Vi vill se en övergång till bilar som drivs av förnybara drivmedel.

6. Vi anser att flyget ska betala sin klimat- och miljöpåverkan. Idag betalar flyget varken koldioxidskatt eller energiskatt. Det snedvrider konkurrensen.

7. Vi vill förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs inom EU och omvandla jordbruksstödet så att det gynnar ett ekologiskt och modernt jordbruk som producerar god, nyttig och giftfri mat.

De gröna i Europaparlamentet har visionerna, kunskapen och viljan att bygga ett samhälle som är hållbart också för framtida generationer. Därför är det viktigt att du utnyttjar din demokratiska rättighet och går och röstar i valet till EU-parlamentet den 25 maj. Rösta grönt för ett hållbart Europa.

Per-Inge Lidén (MP)
Språkrör

Eva Hallström (MP)
Landstingsråd

Rösta fram en grön kraft

En reaktion på ”Rösta fram en grön kraft

Kommentarer inaktiverade.