Skulle jag utbilda mig till lärare igen?

Enligt OECD:s undersökning säger hälften av de tillfrågade lärarna på åk 7-9 att de inte skulle välja att bli lärare om de fick välja om. Samma undersökning berättar också att hela 95% av de tillfrågade lärarna inte anser att deras yrke är uppskattat i samhället. DN 2014-06-25 Det är en oerhört hög siffra för ett av väldens viktigaste yrken.

Jag funderar på hur jag själv skulle besvarat frågan om jag skulle välja att bli lärare igen? Vad skulle jag sagt till mitt 25-åriga jag som sökte till Universitetet för sisådär 15 år sedan?
Läraryrket är ett fantastiskt jobb vissa stunder rent av magiskt. Den stolthet jag känner över mina elever när jag ser dem växa som människor och det privilegium det innebär att få vara en del av dessa unga människors vardag smäller högt. Läraryrket är också ett jobb där jag förväntas göra allt mer administrativa arbetsuppgifter på allt mindre tid och reformtröttheten i skolan är just nu enorm. Det har sina negativa sidor att arbeta i en politiskt styrd organisation där den politiska klåfingrigheten ibland går till överdrift. Jag vill vara med mina elever och planera min undervisning, att få tid till det kan inte vara för mycket begärt?

Så vad skulle jag sagt till mitt 25-åriga jag? ”Sök du till lärarutbildningen men rusta dig för att alla kommer ha en åsikt om hur du ska sköta ditt jobb.”
Föräldrar, politiker, bloggare, journalister eller mannen på gatan. Alla har de gått i skolan och har mängder av råd och åsikter att dela med sig av om hur skolan borde vara. Att samhället har förändrats och skapat nya förutsättningar även för undervisning verkar spela mindre roll.

Att jobba i ett yrke där en helt outbildad person kan kliva rakt in i en högstadieskola och under ett halvår försöka klara det som vi, efter fyra års universitetsstudier och flera års yrkeserfarenhet byggt upp, känns som ett svek mot både elever och kollegor. Att sedan skriva om sina upplevelser i svenska skolan under rubriken ”En vårtermin i kaos” DN 2014-06-11
förtydligar lite vad jag menar om att alla tror sig veta bäst hur lärare ska jobba.
Just nu vill alla ha ett ord med i laget hur lärarkrisen och skolkrisen ska vändas. Skolan är i behov av stor hjälp, inget snack om saken. Lärare som hukar under administrativa arbetsbördor och nationella prov, lokaler som är undermåliga, för många elever per pedagog och pengar som aldrig riktigt räcker till. Men vad sägs om att börja lita på lärarna så att de känner sig uppskattade och vill stanna kvar i världens viktigaste yrke?

Eleanor Lundman
Lärare åk 7-9
Kommunfullmäktigekandidat