Våra barns skolgång hör inte hemma på en spekulationsmarknad

I Karlstad har vi sett effekterna av skolkonkurser där elever plötsligt stått utan skola. Våra barns skolgång hör inte hemma på en spekulationsmarknad.
Det är passionen för god utbildning och engagemanget att ge våra elever de allra bästa möjligheterna att utvecklas som ska driva svensk skola framåt. Miljöpartiet står upp för ett skolväsende med en mångfald av huvudmän där eleven har rätt att välja en skola som passar henom bäst.
Det vi vill är att de skattepengar som går till skolan används till verksamheten. Vid överskott tycker vi att det ska återinvesteras. Dörren för privata investeringar i skolan håller vi öppen. Den eller de som investerat egna medel i en skola ska ha rätt att få tillbaka pengarna, det ska även utgå en rimlig ränta så att det inte blir en förlust i förhållande till att ha pengarna på banken. Detta är så klart under förutsättning att alla kvalitetskrav är tillgodosedda och verksamheten är långsiktig.

Det vi vill är att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska ange att syftet med verksamhet är utbildning.

I aktiebolagslagen finns en paragraf (paragraf 3, kap 3) som säger att ett aktiebolag kan välja att ange syftet med aktiebolaget om det är ett annat än att dela ut vinst till aktieägarna. Det är därför inte ett problem att bibehålla aktiebolagsformen, även om vinstutdelning inte är huvudsyftet.

Även ekonomiska föreningar kan reglera sina stadgar så att det framgår att syftet är att driva utbildningsverksamhet.

Det blir Skolverket som granskar att en friskoleaktör har regler i sin bolagsordning (eller i liknande dokument för andra organisationsformer) som garanterar att skattepengar som går in i verksamheten kommer eleverna till del. Därefter blir det löpande en del av Skolinspektionens granskning av skolan.