Miljöpartiet utmanar!

IMG_3379.PNG

Idag utmanar Miljöpartiet i Karlstad övriga partier att nominera jämställt till nämnder och styrelser efter valet. 

Det ska givetvis vara en självklarhet att de politiker som representerar medborgarna – också faktiskt gör det. 

Upp till bevis!

 

 

Och för säkerhets skull. Det handlar inte om att miljöpartiet kommer att ”ge bort” platser till något annat parti (som tex SD) för att de har fler kvinnor. I första hand handlar det just nu om att ta plats i kommunfullmäktige och där innehas fyra av våra sex förstaplatser av kvinnor. Hur nämnder och styrelser fördelas är en fråga efter valet, och helt beroende av valresultat och om vi sitter i majoritet/opposition och hur samarbetet med andra partier ser ut. De platser vi får där kommer vi att besätta jämställt. Vi kommer under inga som helst omständigheter att samarbeta med Sverigedemokraterna.