Tio förslag för jobb

I dagens NWT presenterar Per-Inge Lidén och Faisal Osman tio förslag på jobb. Kortfattat innebär det att Miljöpartiet vill slopa sjuklöneansvaret i vecka ett och två för företag med upp till tio anställda, vill fortsätta satsa på skärgårdstrafik och turism, fortsätta erbjuda praktikplatser i kommunen och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar.