Att rösta på Miljöpartiet

Återkommande frågor till miljöpartister i valtider är:

”Vilken sida kommer ni att välja? Vilka kommer ni att samarbeta med? Hur kan jag lita på er, för jag gillar inte Moderaterna/Socialdemokraterna/Kristdemokraterna/Vänsterpartiet/Centerpartiet/Folkpartiet? Förra gången sa ni att ni samarbetar med de röda partierna och så valde ni de blåa? Hur kan jag lita på att ni för fram miljöpartistisk politik i ett samarbete?”

För det första. Vi är ett grönt parti som ogillar blockpolitik.Vi tycker att den är förlegad och stel, bidrar inte till många av de konstruktiva lösningar som måste skapas. Men eftersom politiken förutsätts vara höger/blå eller vänster/röd, föses även vi in i blocken i olika frågor, även om vi helst skulle slippa. Sedan partiet grundades 1981 är tanken att sätta oss i samarbeten där vi kan få igenom mest av vår politik, vilket innebär att vi förhandlar med enskilda partier eller med block, om så är nödvändigt. Däremot genomför vi alltid valrörelsen på egen hand, utan att binda oss till något parti eller block.

Det enda parti vi inte samarbetar med är Sverigedemokraterna. Deras politik är i mångt och mycket en motpol till vår egen. Dessutom kallar de oss extremistparti. Det är menat som kritik, men vi tar det som beröm.

Apropå förhandlingar. Efter valet 2002 förhandlade MP Karlstad endast med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och bildade majoritet. Efter valet 2006 förhandlade vi med Alliansen respektive S och V. Sedan valde vi ett samarbete med de senare. Efter valet 2010 gjorde vi samma sak, men valde att samarbeta med Alliansen. Vi gick ut i valet på egen hand, precis som vanligt. Utspel om detta gjordes i VF, SVT, NWT och Sveriges Radio, under loppet av flera månader. Blocken förhandlade inte med varandra, utan MP var partiet som förhandlade. Ett samarbete med Alliansen såg ut att ge mest grön politik, och så blev det.

För det tredje: Kommunpolitik kan skilja sig markant från nationell politik. I Katrineholm har S och M styrt denna mandatperiod. I Örebro har S, C och KD styrt. I Ovanåker styr S, M, MP och FP. Och I Nässjö styr S, C, V och FP. Kommunpolitik är i allra högsta grad reglerad i lag, vilket vi inte kan påverka. Det gör att svängrummet inte är lika stort som i nationell politik, där juridiken kan förändras genom beslut i Riksdagen. Här i kommunen baseras det på idéer och förslag inom lagens ramar, något vi varit med och påverkat i tre mandatperioder. Och ja, mycket hänger på personkemin. Att ett visst antal personer ska kunna arbeta tätt ihop med varandra under fyra år måste hänga på samarbetsvilja, förståelse och respekt.

Så. I det här valet går samtliga partier ut i valrörelsen på egen hand. Inget samarbete är fastlagt i förhand. Inga block existerar. MP Karlstad går som vanligt ut i valet på egen hand, med våra politiska idéer och förslag, men det finns alltså inga block att förhandla med. Det är upp till varje parti att hitta förhandlingspartner. Förhoppningsvis får vi vara med och förhandla efter valet, där vi kommer lägga krutet på att få in grön politik i ett nytt samarbete.

 

 

 

9 reaktioner på ”Att rösta på Miljöpartiet

 1. Anna

  Argumentationen håller inte.

  Väldigt många av era väljare är människor som aldrig skulle kunna tänka sig att stödja Alliansen. På riksplanet är MP tydliga med att S är huvudsamarbetsparten. Det får till följd att folk tror att det gäller även lokalt. Det är beklagligt att ni inte kan vara tydligare med vad som gäller efter valet.

  Kan MP Karlstad exempelvis tänka sig att ingå i en majoritet som bygger Glavaleden? Ett klart besked i den frågan är viktigt inför valet.

  Vidare så är det önskvärt med besked om MP kommer att ingå i en majoritet som fortsätter att lägga pengar på Karlstad flygplats.

  Just nu verkar det som MP i Karlstad väljer att ingå i den allians som ger flest betalda uppdrag till företrädarna. Att så kraftigt utöka antalet kommunalråd och antalet ordförandeposter som gjordes i Karlstad 2010 är inte grön politik.

  1. Som sagt, Miljöpartiets linje har varit densamma som 1981 och har inte förändrats. Att MP lutar åt S på riksplan beror mycket på att Alliansen absolut vill fortsätta som ett samarbete, och vi vill inte ingå där. Flera av deras politiska förändringar går emot vår politik. Men i en kommun kan inte partier påverka politiken på samma sätt, så därför är det möjligt att samarbeta över höger-vänsterskalan. Och visst att en stor andel av våra väljare helst inte vill att vi samarbetar med högern, men vi har även många väljare som absolut inte vill att vi samarbetar med vänstern heller.

   Apropå Gravaleden är vi emot den, precis som förr. Vi vill inte ha bilväg i det området, som omringar bostadsområden, skär igenom motionsspår och naturvärden. Huruvida vi kan ingå i en majoritet som bygger den eller inte, kan inte jag svara på nu.

   En absolut majoritet är för Karlstads Airport, så oavsett om vi får vara med i majoritet eller inte kommer den att fortleva. Vi har hittills inte fått en majoritet med oss på vår linje och det kommer förbli svårt.

   Förra mandatperioden fanns fem heltidsarvoderade kommunalråd (alltså 500 % kommunalrådsuppdrag). Idag finns två heltidsarvoderade (majoritet och opposition) och sex halvtidskommunalråd, som utöver sina uppdrag är ordföranden (liksom de tidigare kommunalråden var ordföranden). Antalet kommunalråd är fler, men det är fortfarande 500 % kommunalrådsuppdrag. Antalet ordförandeposter är detsamma som förra mandatperiod.

 2. Anna

  Tack för ditt svar. Det uppskattas.

  Förstå mig rätt MP i Karlstad har gjort många bra saker som satsningar på vindkraft, biogas i kollektivtrafiken, biogasanläggningen (om den nu bara byggs någon gång). Jag oroar mig bara för att viljan att styra och personlig vinning för vissa aktiva är viktigare än att konsekvent stå upp för en grön politik.

  Om MP Karlstad ingår i en majoritet som bygger Glavaleden visar det ju att min oro är befogad. När det gäller flygplatsen kunde ni ha gjort mycket mer för.

  Du har däremot fel (jag hoppas att det beror på okunskap och inte ett försök att vilseleda) när du säger att antalet ordförandeposter inte ökat. Efter valet införeda 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och i ett stort antal poster. Det har medfört kostnader i miljonklassen till en högst oklar nytta. Antalet heltidsarvoderade politiker är högre nu än före valet 2010. Detta är inte grön politik och MP Karlstad bär ett stort ansvar för detta.

  1. Anna

   Ett tillägg. Karlstad är top 10 av alla kommuner i Sverige när det gäller kostnad per invånare för ersättning till politiker. Samtidigt ligger vi på 240 plats av alla kommuner när det gäller lön till förskollärare.

   Är det rimligt? Vilket ansvar bär MP för detta?

  2. Hej igen!

   Du har såklart rätt angående 2:e vice ordföranden. De infördes 2010-2011 (jag började arbeta med politik precis då). Tanken var att fler personer skulle kunna vara insatta i politiken vid sidan av sina andra sysslor och att denna person skulle kunna bistå ordföranden. Så du har rätt i att kostnaderna ökat. Samtidigt är arvodet för 2:e vice ordföranden ungefär 25 % av ordförandens arvode. Vad jag vet har samtliga partier varit för detta, men visst är vi delansvariga.

   Vi har arbetat för att lönerna ska höjas och fått igenom karriärtjänster. Visst behöver lönerna öka här, men vi ska även betala mer för vårdbiträde, sjuksköterskor och undersköterskor, en ökning som kostar drygt 20 miljoner årligen.

   Apropå flygplatsen har vi lyckats få in att resor ska klimatkompenseras och då bekostas av resenärerna, inte av skatten. Vårt kommunalråd Per-Inge har varit drivande för detta.

Kommentarer inaktiverade.