Nej till Gravaleden

Gravaleden

Vill du ha en genomfartsled för bilar på Skåreberget?

Det vill samtliga borgerliga partier i Karlstad. De påstår att det blir bättre för miljön med mer bilväg. Forskningen säger annorlunda. Mer väg = mer trafik.

Vi vill inte ha en genomfartsled på Skåreberget.

Vi vill ha kvar skogen, friluftsområdet och skidspåren. Mer plats för barn, inte bilar. Vi vill lösa trafiksituationen med bussar, tågstation, cykling och samkörning av tunga transporter. Prata med oss på sociala media: #mpkarlstad