Aktiviteten #mincykelväg – sammanställning av inkomna förslag

Att tydligt och enhetligt måla alla cykelbanor i hela stan är förslaget som belönades med en nyrenoverad cykel av Miljöpartiet i Karlstad. Sista veckan före valet pratade vi mycket cykeltrafik i valstugan och på sociala medier. Ett 50-tal förslag på hur cykeltrafiken kan förbättras kom in. Fler förslag är välkomna!

Det vinnande förslaget skickades in av Jessica Hagman, som varit i bl a Örebro och sett bra exempel på hur cyklarna fått bättre plats i trafiken genom att cykelbanorna tydligt målats upp på asfalten. Ett annat förslag i samma anda var att måla hela cykelbanorna i självlysande grönt!

Andra förslag som var nära att vinna cykeln:
• ett nät av cykelvägar på Örsholmen, där det jobbar väldigt många människor men knappast finns några cykelvägar alls i dag.
• bevakad/inhägnad cykel-P vid centralstationen.
• snabbcykelvägar/cykel-”motorvägar” från t ex Skåre och Alster in mot centrum.
• bättre underhåll genom att se till att cykelbanornas asfalt är jämnare utan gropar och uppstickande trädrötter etc.
• bättre röjning av grenar och buskage kring cykelvägarna som stör både sikt, framkomlighet och gatubelysning.
• justera den alltför tvära infarten till tunneln under E18 vid Kasernhöjden
• ny cykelväg längs Fogdemyrsvägen.
• ny cykelväg från Järpetan mot Skåre.
• räta ut alltför tvära svängar och trånga farthinder på cykelbanorna – de måste vara möjliga att cykla igenom.
• bygg om högtrafikerade korsningar på flera ställen i centrum t ex vid broarna Sundsta-Sandgrund och Klara-Tingvalla där det blir väldigt rörigt med många cyklande och gående på liten yta.

Alla förslag som kommit in tar våra ledamöter i teknik- och fastighetsnämnden med sig så att de kan fortsätta arbetet med att underhålla och utveckla cykeltrafiken i Karlstad.

Tack alla entusiastiska cyklister som bidragit med kloka och kreativa synpunkter på hur vi kan göra Karlstad till en ännu bättre stad att cykla i. Att vara landets 7:e bästa cykelstad är bra, men vi kan ännu bättre!

Intressant att vi nu fått med oss detta när det går att läsa i NWT om hur cykelvägarnas tillstånd är.

Underhållet av Karlstads cykelvägar inte okej