Den växande gröna rörelsen

Den gröna rörelsen håller på att bli starkare i allt fler länder. Under valrörelsen hade vi besök i Värmland av Manjola Lala, som är sekreterare i Albaniens gröna parti, och Badono Daigou, som är grön partiledare i Tchad. Det var intressanta dagar där vi besökte Arvika, Torsby, Sunne, Kristinehamn, Örebro och Karlstad. Badono är ordförande i afrikanska federationens nybildade etikkommitté och vi har översatt MP-Karlstads etiska överenskommelse mellan våra förtroendevalda och föreningen till franska och enligt Badono kommer det att ligga till grund för liknande texter i de afrikanska partierna. Vi får dela erfarenheter med varandra!

I helgen var jag på styrelsemöte med Green Forum som är vår biståndsorganisation inom Miljöpartiet. Vi hade totalt bjudit in 22 gäster till Valveckan och vi utvärderade besöken. Nu jobbar vi vidare och håller på att skriva en SIDA-ansökan för nästa år.

Vi får ca 5 miljoner kr från SIDA varje år för partinära demokratiarbete och kapacitetsstödjande åtgärder. Green Forum vill vara med och stödja bildandet av nya gröna partier, uppmuntra till ideologisk dialog inom den gröna rörelsen och jobba med opinionsbildning i Sverige. Sen ska vi börja med en sak vi har varit dåliga på: insamling av pengar. Vi kommer att gå ut och be enskilda och lokalföreningar om ekonomiskt bidrag för det här arbetet, med start på kommun- och landstingsdagarna här i Karlstad.

Vill du redan nu stödja den gröna rörelsen genom vårt arbete är du välkommen att sätta in en gåva på pg 140996-0.

/Per-Inge Lidén