Redo för en ny mandatperiod

Torsdagen den 16:e oktober var det dags. Det var första gången sedan valet som Kommunfullmäktige i Karlstad samlades och vi som nyvalda ledamöter fick inta salen. Förutom veteranerna Maria Frisk och Per-Inge Lidén så består numera MP Karlstads kommunfullmäktigegrupp av Faisal Osman, Carola Bolmstedt, Eleanor Lundman och mig, Monika Bubholz.

Vi var lite fnittriga och nervösa och innan mötet startade fick en snabbkurs i hur vi ska trycka på knapparna när vi ska rösta. Sen satte vi oss på våra platser. I Karlstads fullmäktige är man placerad först och främst utifrån hur länge man har suttit i kommunfullmäktige, och därefter utifrån hur gammal man är, med den äldste längst fram och yngste längst bak. Det innebär att vi inte hamnar bredvid varandra (även om tre av oss dock kom att sitta bredvid varandra eftersom vi nästan är lika gamla) och har svårt att prata ihop oss under själva mötet. För att kunna kommunicera om hur vi skulle agera under fullmäktigemötets olika vändor så startade vi en facebookgrupp som visade sig vara väldigt användbar. Förutom att peppa varandra så kunde vi diskutera hur vi skulle göra vid olika situationer.

Själva fullmäktigesammanträdet flöt på väldigt bra. Jag var uppe i talarstolen och talade mig varm för Karlstads nya avfallsplan. Och även Per-Inge och Carola var uppe i talarstolen. Vi valde Maria till andra vice ordförande i kommunstyrelsen och Per-Inge till ersättare i densamma. Efter en och en halv timma var mötet över och vi samlades vid det så kallade MP-bordet för att äta en macka och prata igenom mötet. Vi var alla väldigt nöjda med hur det hade gått och vi känner oss väldigt laddade inför den här perioden då vi kommer att driva mycket miljöpartistisk politik.

/Monika Bubholz, ledamot kommunfullmäktige