Makten i Miljöpartiet utgår ifrån medlemmarna

Med anledning av att det har framkommit kritik i media om bristande interndemokrati i Miljöpartiet i Karlstad, känner vi att vi vill besvara kritiken offentligt.

Makten i Miljöpartiet utgår ifrån medlemmarna.

Medlemsmötet är lokalorganisationens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

Till ledningsgruppen och valberedningen kan man som medlem alltid komma med förslag till beslut eller nomineringar. Men det är alltid medlemsmötet som fattar de viktigaste besluten, däribland alla nomineringar. Därför kan man inte heller hävda att vår organisation är odemokratisk. På ett medlemsmöte får alla rösta som varit medlemmar en månad.

När det gäller tillsättningen av ledamöter och ersättare i kommunens olika organ var det många som blev nominerade. Vi ser det som positivt att det är många som vill engagera sig politiskt. Det tyder på att intresset är stort att påverka kommunen och för Miljöpartiets politik.

Valberedningen framarbetar ett förslag på samtliga förtroendeuppdrag, men på medlemsmötet står det varje medlem fritt att föreslå sig själv eller annan som motförslag till valberedningens förslag, vilket även gjordes på ett flertal förtroendeuppdrag.

I valberedningens uppdrag ingår att jobba för en jämn könsfördelning, en åldersspridning och personer med olika etnisk bakgrund.

/Maria Frisk och Per-Inge Lidén, språkrör MP Karlstad

En reaktion på ”Makten i Miljöpartiet utgår ifrån medlemmarna

  1. Ulrik Scheller

    Jag har varit medlem i Miljöpartiet mindre än ett år, men varit flitig med att gå på medlemsmöten, ledningsgruppsmöten (dit f ö alla medlemmar är välkomna!) och delta i valaktiviteter. Min upplevelse är att jag aldrig i mitt långa föreningsliv har upplevt en organisation som som så tydligt och i alla lägen försvarar de demokratiska principerna. Min upplevelse är att alla välkomnas att yttra sig och föra fram sina åsikter på mötena – även när åsikterna är skiljer sig från vad språkrören och andra ledande politiker tycker. Lika självklart är det OK att begära votering vid minsta tveksamhet om röstresultatet. Den öppna, demokratiska attityden ska vi fortsätta att vara rädda om!

    Till de som tvekar om jag har rätt i ovanstående: Välkomna till våra medlemsmöten. Du behöver inte ens vara medlem för att komma – bara för att rösta. Och du är välkommen som medlem om du tycker att de gröna frågorna är viktiga!

Kommentarer inaktiverade.