nu inför vi innovationsupphandling!

Innovationsupphandling innebär att kommunen istället för att bestämma vad som ska efterfrågas och hur det ska genomföras, enbart tydliggör vad som efterfrågas och ber någon att komma med förslag på hur produkten/tjänsten kan utformas.

Det innebär konkret att kommunen INTE behöver sitta och vara experter på området eller utarbeta detaljerade förfrågningsunderlag. Istället förlitar man sig mer på att företag och forskning kan hitta lösningar som utvecklar både kommunens verksamhet och utvecklar det egna företaget. Den här typen av upphandling driver utveckling och främjar innovationer, vilket är gynnsamt för både kommun, näringsliv, universitet och regionen i stort.

Vad händer nu?
På nästkommande kommunstyrelse läggs ett politiskt initiativ om att vi ska införa innovationsupphandling och se på vilka områden det kan vara lämpligt.

En reaktion på ”nu inför vi innovationsupphandling!

Kommentarer inaktiverade.