Ett ökat flyktingmottagande

Nu har jag på kommunfullmäktiges uppdrag skrivit på ett avtal med Migrationsverket om att öka antalet asylplatser för ensamkommande flyktingbarn från 13 till 38. Det är ett stort åtagande och ansvar för oss i arbetsmarknads- och socialnämnden som ska ansvara för det här arbetet. Men det är viktigt.

I världen finns många militära konflikter. Ofta blir barnen särskilt utsatta. Det är viktigt för oss att också vi i Karlstad får vara med och ta hand om några av de barn som far illa.

Det kan också vara en fördel för vår kommun. Här kommer unga människor som visat handlingskraft nog att ta sig iväg från en svår situation. De har ofta en del av sin skolgång betald av sitt gamla land. De bär med sig språkkunskaper, kulturerfarenheter och ett driv som vi kan behöva när vi vill utveckla Karlstad för framtiden.

Men ett ökat mottagande är också en uppgift som kräver stort engagemang. Vi behöver hitta lägenheter, studieplatser och så småningom jobb. Företag, föreningar och människor behöver öppna arbetsplatser, föreningsliv och hem för  unga människor med annan bakgrund.

Jag hoppas många vill vara med. Låt oss visa att Karlstad lever upp till sitt rykte som en plats med värme och generositet!

Per-Inge Lidén
Ordförande (MP) arbetsmarknads- och socialnämnden

3 reaktioner på ”Ett ökat flyktingmottagande

  1. Jan Ollars

    Det är inte alltid konfliktfritt på boenden där en massa tonåringar ska samsas. Och tomt utan föräldrar. Har nämnden övervägt att söka familjehem till ungdomarna i stället för att satsa på boenden, åtminstone för de yngsta?

    1. Så, ursäkta sent svar. Nämnden har diskuterat detta flera tillfällen. Yngre barn kan placeras i familjehem, om det finns sådana att tillgå. Det är inte helt enkelt att finna familjehem. Äldre ungdomar har svårt att finna sig tillrätta i en familj och därför är boenden lämpligare.

Kommentarer inaktiverade.