Ett steg närmare Karlstadsstråket

Idag har kommunstyrelsen beslutat att fortsätta arbetet med Karlstadsstråket.

Och vad betyder det?

Karlstadsstråket är ett planerat busstråk som ska röra sig genom Karlstad, från ena änden till den andra. Det bygger på Bus Rapid Transit (förkortning BRT) och handlar om att på olika sätt prioritera busstrafiken, i vissa fall med separata körfält, för att korta ner restiderna och skapa en hållbar stad genom snabb och modern kollektivtrafik.

Karlstads kommun har som vision att bli 100.000 invånare, varpå minskade trafikrörelser (främst i centrum) krävs. Det vill säga färre bilar och bussar. Karlstadsstråket är en del i det arbetet och visionen.

Karlstadsstråket har som mål att ha maximal restid på 18 minuter från centrum till slutpunkterna Välsviken respektive Bergvik. Den exakta utformningen är något som nu inkluderas i samhällsplaneringen och ordinarie verksamhet, men knutpunkten är tänkt att vara det blivande Resecentrum.