Ny, och mer hållbar, upphandlingspolicy för Karlstads kommun

De inköp som den offentliga sektorn genomför kan användas för att möta många av de utmaningar som vi står inför. Den offentliga upphandlingen beräknas omsluta mellan 15-20 % av Sveriges BNP. Det är stora summor som kan användas för att driva marknaden i en mer hållbar riktning.

Upphandling kan även användas för att uppnå de miljömål eller strategiska mål som vi har satt på det sociala området. Till exempel går det ställa krav på att de leverantörer som vinner kontraktet ska leverera produkter fria från skadliga kemikalier, eller att de i sin verksamhet ska arbeta för att ta in personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Dessutom kan upphandling användas för att främja det lokala näringslivet.

För det handlar om vad vi använder våra gemensamma medel till. Vill vi att kommunens skattepengar ska gå till något som främjar naturen och möjliggör arbete under goda förhållanden, eller vill vi att skattepengarna ska gå till något som försämrar både natur och villkor för barn och vuxna?

Igår fattade Karlstads kommunfullmäktige beslut om en ny upphandlingspolicy för Karlstads kommun. Till skillnad från tidigare så är det större fokus på miljö, etik och sociala aspekter vid upphandlingar. Dessutom ska förfrågningsunderlaget i möjligaste mån utformas så att små och medelstora företag har möjlighet att vara med och konkurrera om kontrakt.

Upphandlingspolicyn kommer att vara ett viktigt verktyg för kommunens tjänstemän när de vid kommande upphandlingar ska ställa krav. Vi politiker har nu gett tjänstemännen mandat att när det är rimligt och motiverat, ställa krav i en mer hållbar riktning. Upphandlingspolicyn gäller för alla kommunens förvaltningar och bolag.

En reaktion på ”Ny, och mer hållbar, upphandlingspolicy för Karlstads kommun

Kommentarer inaktiverade.