Stadsutveckling och förtätning mer än att inta luftutrymmet ovan staden

Vi behöver en tydlig vision som visar på varför bygga på höjden och när det är lämpligt i stadsmiljön. Att förtäta betyder inte automatiskt att ja, vi bygger på höjden. Det står för någon typ av nybyggnation inom befintlig bebyggelse. Vi vill ha fler bostäder, men även en trevlig stadsbild med blandad bebyggelse och grönska. Gärna estetiskt tilltalande, komma bort från trista grå/svarta fasader. Är medveten om att det är subjektivt givetvis, men får jag välja föredrar jag variation då det berikar stadsbilden. Blir trist om alla ska bygga samma likadant. Utmaningen är att skapa intressanta fasader som smälter in i stadsmiljön, ex Sven Wallanders Kungstorn i Stockholm eller Kv Spinnrocken i Norrköping med 112 hyresrätter Lundbergs producerat nyligen.

Stadsutveckling i dess sanna form går hand i hand med utvecklingen av vårt samhälle. Levande utrymmen mellan fastigheter, ha fastigheter som kommunicerar med varandra. Det finns en mening med vad vi gör och vilket utrymme i det offentliga rummet vi vill skapa. En attraktiv stad för oss boende och verksamma i Karlstad.

Massa punkthus ostrukturerat ger bara ett konstigt punktmönster. Vi behöver visioner för framtida generationer som kommer bo och arbeta i vår stad.

På ett ställe kan det passa med ett högt hus, men på ett annat i en annan del av vår stad kanske det faktiskt inte lämpar sig alls. Så ja, ibland säger vi ja och i annat blir det nej till högt hus. Det finns en symbolik i att fler vill bygga höga hus i Karlstad. En vilja att utveckla staden så den är dynamisk antar jag. Fast höga hus är inte likställt med dynamisk utveckling. Där emot är det mycket positivt med viljan att utveckla Karlstad.

Nej, jag är inte emot höga hus där emot tycker jag att vi har ett ansvar att tänka till och se till att det passar in i stadsmiljön.

 

/Carola Bolmstedt, Ledamot (MP) Stadsbyggnadsnämnden