Invigning av nya kraftvärmeverket

Igår ägde invigningen av den nya Hedenpannan rum, som påbörjades i september 2012. Energiminister Ibrahim Baylan och bolagets ordförande Åke Pettersson Frykberg invigde pannan, som kostade 900 miljoner kronor (beräknad kostnad var 1050 miljoner kronor) och eliminerar utsläpp av fossila bränslen. Här följer texten som Åke läste upp, för den som vill få mer information.Invigning

— —

Varmt välkomna till K-Energi och invigningen av vårt nya kraftvärmeverk.

Som ni säkert känner till så är det K-Energi som värmer och lyser upp stora delar av Karlstad.

Och med vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk gör vi det mer klimatsmart och mer miljövänligt än någonsin tidigare.

På mindre än 30 år har vi genom strategiska investeringar gjort oss oberoende av fossil olja. Vi har gått från 100 % olja i mitten av 80-talet till mycket nära 0 % för att nu driva våra produktionsanläggningar.

Ekonomisk innebär det att vi kunnat sänka våra bränslekostnader till mindre än hälften av vad vi skulle betalat för oljan. Det handlar om 100-tals miljoner per år i minskade driftskostnader.

Genom att investera närmare 900 Mkr –vilket motsvarar hela KEABs årsomsättning-så fasar vi ut den sista oljan och kan stoltsera med ett verkligt hållbart energisystem.

Vi har nu slutfört den enskilt största investeringen i Karlstads kommuns historia.

Genom att gå över helt till träflis så slipper vi importera olja från länder som Saudi Arabien. Istället köper vi lokalt producerat träbränsle och medverkar till jobb och lönsamhet inom Värmländsk Skogs- och Transportnäring.

Trots den här stora investering ökar KEAB:s möjligheter att hålla ett fortsatt konkurrenskraftigt fjärrvärmepris till kunderna.

Det beror på sänkta bränslekostnader i övergången från olja till träflis och att vi fördubblar vår elproduktion till 200 GWh och det är försäljningen av el och intäkter från elcertifikat som förbättrar lönsamheten.

Det ger oss förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och med en attraktiv produkt behålla nuvarande kunder och samtidigt attrahera nya, vilket är en avgörande faktor för att säkra den här stora investeringen.

Vår Investering i ett nytt kraftvärmeverk är ett bra exempel på när statens styrmedel fungerar som tänkt.

Vid utgången av 2012 fick vi vår sista tilldelning av elcertifikat till P2 och över en natt minskade våra intäkter med 25 Mkr/år.

Drygt 2 år senare står nu ett nytt kraftvärmeverk på plats och jag vill påstå att en avgörande faktor för beslutet om investeringen var möjligheten att få nya elcertifikat under 15 år.

Nu hoppas vi att energiministern ser till att kvotplikten i elcertifikatsystemet höjs i linje med vad Energimyndigheten föreslagit så att vi kommer upp den nivå som gällde för ett par år sedan när vi tog investeringsbeslutet.

 

Jag vet inte hur ni tog er hit idag, men med en blick ut över parkeringen så kan man anta att vi är rätt så många som tog bilen.

Bilen som i ett århundrade utvecklats i design, komfort och säkerhet, men där allt för många bilar fortfarande har en över hundra år gammal motorkonstruktion; en Ottomotor under huven med mindre än 30 % verkningsgrad och fossilt bränsle i tanken.

Jag brukar jämföra miljöeffekterna av vår fjärrvärmeproduktion med utsläppen från personbilar. Genom omställningen till förnybar energi så har KEAB minskat utsläpp av fossil koldioxid med 260 000 ton per år.

Det motsvarar de årliga utsläppen från Värmlands alla 145 000 bilar om vi antar att de körs 1 500 mil om året.

Utvecklingen av bilen har varit oerhört långsam om man jämför med fjärrvärmens utveckling som är en verklig framgångssaga.

Svensk fjärrvärme är världsledande inom klimateffektiv och hållbar uppvärmning och produktion av förnybar el.

Och KEAB är ett av dessa världsledande företag.

När vi redan 1992 invigde det gamla fliseldade kraftvärmeverket här ute på Heden; en hybrid som producerar värme och el med träflis,

Då tillverkade bilindustrin i stort sett enbart bilar för fossila bränslen. Volvo tex. Rullade ut sin sista bil i gamla bensintörstiga 240 serien så sent som 1993.

//Den som läser dagstidningarnas motorbilagor idag 23 år senare kan ana att framtiden lurar runt hörnet. Nya konceptbilar med förnybara bränslen marknadsförs. Laddhybrider och elbilar är på väg inom en snar framtid.

Det är många branscher som har en lång väg att gå innan dom ställt om till hållbara energisystem. Transportsektorn tex. Har bara precis börjat ställa om fordonsflottan till hållbara lösningar.

Fjärrvärmen däremot har redan gjort sin hemläxa. Det är en tyst energirevolution som pågått i några decennier. Framtiden för fjärrvärmen i Karlstad lurar inte längre runt hörnet, utan jag kan stolt meddela att Framtiden redan är här.

//Men inom fjärrvärmen lurar inte framtiden runt hörnet.

Jag har det stora nöjet att meddela att inom fjärrvärmen i Karlstad är framtiden redan här.//

Välkomna in i framtiden och se er omkring i vårt nya kraftvärmeverk; en supereffektiv hybrid med runt 100 % verkningsgrad som tryggar vår värmeförsörjning flera decennier framåt och som ökar vår förnybara elproduktion till 200 GWh per år.

Med det är vi nu Värmlands 3:e största elproducent efter Höljes och Stora Enso.

Det är med hjälp av många duktiga ingenjörer och top of the line i pannkonstruktion och förbränningsteknik som kan vi stoltsera med ett kraftvärmeverk i världsklass.

Det sker en ständig utveckling av prestanda som ångdata med skrämmande höga temperaturer och tryck och maximerat elutbyte

och det senast byggda kraftvärmeverket – dvs. vårt – är också det bästa som hittills sett dagens ljus.

Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla som medverkat till denna framgångsrika anläggning!

Tack!

/Åke Pettersson Frykberg (MP), ordförande i Karlstads Energi AB

5 reaktioner på ”Invigning av nya kraftvärmeverket

 1. Anna

  Vilken konkret nytta fick Karlstadsborna av att Åke och Energibolaget spenderade en kvarts miljon kronor på en invigning?
  Hade inte en invigning kunnat kosta mycket mindre?

  1. Hej Anna! Det hade den säkert och jag har inte hunnit fråga KEAB om invigningen. Däremot anser jag personligen att 250.000 kronor på en invigning är mycket, men inte när bygget kostade 900 miljoner kronor. Och då sparade bolaget ändå in 143 miljoner kronor, eftersom de fick avsätta 1050 miljoner kronor. För 143 miljoner kronor mindre fick de även bättre effekt på fjärrvärmeverket än beräknat. Dessutom har bolaget under många år gett en tiotals och åter tiotals miljoner av sin avkastning till karlstadsborna. Så, visst är det pengar, men utan Karlstads Energi och besluten som fattas där skulle vår kommun haft betydligt mindre pengar till vård, skola och omsorg. /Daniel

   1. Anna

    Hej,

    Tack för svaret. Det blir dock inte rimligt att sätta kostnaden i relation till hela projektets kostnad. Det är snarare intressant att sätta kostnaden i relation till kostnaden per person som var med på invigningen och då tror jag att den kostade ett par tusen per person. Det kan inte vara ett ok sätt att hantera skattepengar på.

    Att de inblandade gör ett bra jobb och fattar kloka beslut är inte heller ett bra argument. När fick exempelvis kommunens vårdbiträden en uppskattning i denna storleksklass senast?

    Jag hoppas att MP inte medverkar till sånt här i fortsättningen.

Kommentarer inaktiverade.