Fler i jobb!

Förra veckan lade vi i den politiska majoriteten ett initiativ om att matcha kompetensen hos personer med utländsk bakgrund med arbetsmarknaden. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringsliv ska kommunen erbjuda arbete och praktik för personer med utländsk bakgrund som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att fortsätta satsningen på personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden.

Tidigare har vi även satsat hårt på att få 100 arbetslösa i olika typer av jobbsatsningar, som varit framgångsrikt, vi har satsat på yrkesutbildning och vi har permanentat Horisont, för att få ungdomar att läsa upp sina betyg.