valrörelsens heta fråga – verksamhetsmark vid Ilanda och – Gravaleden

Maria har skrivit några ord om ett initiativ som majoriteten har lagt.