Regeringen satsar på järnväg och klimat

Det börjar märkas att MP är med i vår svenska regering. Idag presenterar man en satsning på lokala klimatåtgärder och järnvägsunderhåll. Det behövs om Sverige ska växa och utvecklas.

Alla vi som brukar åka tåg märker av att underhållet är eftersatt. Nu satsar regeringen 620 miljoner extra på underhållet andra halvåret 2015 och sedan 1.2 miljarder extra per år under de tre följande åren. Det kommer att göra skillnad.

Regeringen vill också stödja kommunala och regionala klimatsatsningar. Det kan t ex handla om satsningar för ökad kollektivtrafik, cykelvägar eller biogasanläggningar. Under 2015 satsas 125 miljoner och de tre följande åren 600 miljoner per år.

Det här är extra intressant för oss i Karlstad. Vi har ett beslut i kommunfullmäktige om en investering på 75 miljoner kr i en biogasanläggning i Karlstad. Vi förhandlar nu med ett antal bönder som kanske vill vara med i satsningen liksom angränsande kommuner. Ett statligt stöd till den härsatsningen vore varmt välkommet.

Skönt att vi är med i en regering som satsar grönt!