Miljöpartiet vill utveckla biblioteken

Vi i Miljöpartiet värnar om kulturen och ser biblioteken och litteraturens betydelse i samhället som oerhört viktig ur så många perspektiv. Biblioteken handlar inte bara om att låna böcker, de tjänstgör också bland annat som studierum, mötesplats för nyanlända och för att lära sig mer om sina förfäder genom släktforskning och är viktiga för så väl stora som små.

Vi tror på framtidens bibliotek dit fler människor kommer för att ta del av litteratur på olika språk, där barnen tar plats och kan fly bort en stund in i sagornas värld. Framtidens bibliotek är ett forum där människor möts för att på olika sätt ta del av kultur och träffa nya bekantskaper.

Alla områden behöver hänga med i utvecklingen, även biblioteken behöver anpassa sig till nya trender. Framför huvudbiblioteket står nu ett konstverk som anspelar på boken i det digitala molnet. Just nu ser vi i nämnden över hela biblioteksverksamheten för att se hur vi kan jobba med digitalisering, samverkan med skolan och nya idéer för framtidens bibliotek.

Samtidigt är vi i Miljöpartiet glada att vi har en majoritetsöverenskommelse om att bevara och utvecklat biblioteken, därför kommer vi fortsätta att vara en drivande part i utvecklingen och bevarandet av biblioteksfilialerna inom Karlstads kommun.

Annika Karlsson (MP), ledamot kultur- och fritidsnämnden
Camilla Kylin (MP), ersättare kultur- och fritidsnämnden

En reaktion på ”Miljöpartiet vill utveckla biblioteken

Kommentarer inaktiverade.