Jag tycker det känns väldigt bra att vara man i MP-Karlstad

I dagens VF intervjuas Asso Zand och Jan Grönqvist som är kritiska till MP-Karlstads jämställdhetspolitik. De tycker att det är svårt att vara män i MP-Karlstad och att deras kompetens som äldre män inte tas till vara.

Jag håller inte med. Vi män släpps fram och får ungefär hälften av platserna i olika nämnder och bolag.  Det är bra. Jag tycker det känns väldigt bra att vara man i MP-Karlstad.

Jämställdhet är en viktig fråga för Miljöpartiet. Vi kämpar för rättvisa löner och att yrken och positioner i samhället ska fördelas utifrån kompetens istället för att besättas enligt gamla könsroller. Vi vill ha rättvist fördelad föräldraförsäkring och en blandning av kön, åldrar och kompetenser i alla forum där samhället och näringslivet styrs. Vi vill helt enkelt ha ett jämställt samhälle oavsett kön, ålder eller sexuell läggning. Därför är det viktigt för oss i MP-Karlstad att vi fördelar poster inom såväl partiet som i kommunens nämnder på ett bra sätt. Valberedningen har eftersträvat lika inflytande för kvinnor och män. Vi är inte riktigt där men vi är på god väg.

Så kom igen nu Asso Zand och Jan Grönqvist. Sluta att skicka mejl till tidningarna om att det är för många bra kvinnor i MP-Karlstad. Gläd er åt det istället. Kom med och jobba tillsammans med oss andra för ett hållbart samhälle.  Både ekologiskt och socialt.

 

Per-Inge Lidén

Man och språkrör för MP-Karlstad