Hur vi tar emot nyanlända i skolan

Tidigare har vi och övriga partier i den politiska majoriteten beslutat att skapa en så kallad mottagningsenhet. Den är till för att introducera nyanlända elever, och deras föräldrar, för skolsystemet, samt få en bild av elevernas skolbakgrund.

Du får visserligen inte lyssna till ett miljöpartistiskt kommunalråd, men väl om själva mottagningsenheten, när Sveriges Radio tar upp frågan!