Samordnade varutransporter är verklighet!

Redan 2011 lade vi i den politiska majoriteten ett initiativ om att samordna varutransporter i Karlstads kommun (efter arbete från bland annat Martin Oscarsson, dåvarande ordförande i miljönämnden). Detta för att försöka minska antalet transporter i kommunen och skapa ett bättre leveransschema för varutransporter. 2013 beslutade vi i kommunstyrelsen att införa det hela.

Och! Nu är det faktiskt verklighet – mat och pennor ska samåka. Maria Frisk har idag varit med och presenterat det hela (ännu en gång)!
varutransport