Instagram? Följ med!

Använder du Instagram? Då kan du följa med en av oss varje vecka och se vad som pågår i livet. Vilka politiska uppdrag har de? Vad jobbar våra medlemmar med? Hur ser vardagen ut, eftersom de allra, allra flesta är fritidspolitiker och gör det kvällstid eller när det passar in?