Lättare för nyanlända att få jobb

Under kommande år är det många i kommunens verksamhet som kommer att gå i pension, och det fattas utbildad personal på flera områden. Samtidigt kommer många nyanlända hit med utbildning och erfarenheter som behövs här.

Därför lade vi i den politiska majoriteten på kommunstyrelsen i tisdags ett nytt förslag för att öka integrationen: det ska gå snabbare att rekrytera personer med permanenta uppehållstillstånd som har den utbildning och kompetens kommunen behöver.

Förslaget är ännu ett steg i ledet att öka integration i kommunen och vi och den övriga majoriteten arbetar hårt för att minska arbetslöshet bland alla grupper. Vi vet att det tar genomsnittligt sett sju år för en man med utomnordisk härkomst att få jobb och tio år för en kvinna. Det är alldeles för lång tid. Därför har vi sedan tidigare lagt jobbinriktade förslag, till exempel att underlätta för unga att få fullständiga gymnasiebetyg och gå vidare till studier eller arbete, ordna praktikplatser för långtidsarbetslösa i kommun samt för personer med utländsk härkomst.