En minister på besök

Mehmet Kaplan är Sveriges bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister. Han har suttit på posten i drygt ett år och igår kom han på besök till Karlstad. Dels för att invigningstala på Bostadsmarknadsdagen, dels för att hänga med vårt kommunalråd Maria Frisk och mig. Mig vetterligen var det första gången MP Karlstad hade en minister på besök, i alla fall den första gången en miljöpartistisk minister.

Vi började dagen med att diskutera stadsutveckling och gled in på infrastruktur under ett möte med näringslivsdirektör och Maria. Karlstad ligger nära Norge, i ett glesbygdslän, med unga som flyttar ut och hundratals invånare som jobbar i Stockholm.

På Bostadsmarknadsdagen pratade Kaplan om regeringens bostadspolitik med ökat stöd till bostadsbyggande, lättnader för byggnation för nyanlända samt en diskussion om fastighetsskatt.

Vi besökte även kommunens IT-enheten, för att samtala om bredband, kommunens alla IT-verksamheter och tittade på en serverhall. En svår fråga här är hur information ska hanteras i så kallade molntjänster, dvs när data inte längre sparas på datorer eller ens i samma land som man sitter i. Hur ska kommunen kunna lita på att andra handhar den informationen rätt, hur ska kommunen veta att servrarna alltid är tillgängliga, hur ska säkerhet och integritet bevaras?

2015-11-24 18.44.19.jpgDagen avslutades med ett medlemsmöte. Där diskuterades ränteavdrag, bidrag till byggande, bullernivåer i skolor och digitalisering. Otroligt kul att en minister kom på besök!

/Daniel Kristiansson, politisk sekreterare