Du behövs för ett öppet Sverige!

Nyligen presenterade regeringen en rad förändringar på migrationsområdet som bland annat innebär en inskränkning av asylrätten och en mer restriktiv gränspolitik. Vi har stor respekt för de svåra beslut som miljöpartister i riksdag och regering behöver ta ställning till utifrån omständigheterna. De har ett ansvar att se till landet som helhet. Samtidigt delar vi inte hela analysen av vilken politik som landet och dess kommuner behöver just nu. Vi ser behov av tydligare styrning och ansvar från statens sida för att lösa ansvarsfördelningen mellan kommunerna, stötta och samordna insatser bättre samt underlätta för privatpersoner att hjälpa till.

Kommuner som Malmö och Trelleborg har fått ta ett mycket stort ansvar, medan andra kommuner inte gjort mycket alls. Vi vet att Karlstads kommun har goda förutsättningar att klara ett generöst mottagande och har möjlighet att göra mer för att ta över ansvaret från de kommuner som har det tungt. Det är ditåt vi också är på väg. Med statens hjälp, med lösningar för att klara mottagandet skulle vi kunna göra ännu mer. Samtliga utmaningar vi står inför kräver nytänkande. Samhället har resurser som kan användas på ett mer effektivt sätt och omfördelas genom politiska beslut för att stötta de kommuner som har en väldigt svår situation.

Vi vet att många medlemmar är besvikna utifrån beskeden från den rödgröna regeringen. En mer restriktiv migrationspolitik är inte svaret på hur vi ska skapa ett bättre samhälle och lösa samhällets utmaningar. Det är nu mer än någonsin du som medlem i Miljöpartiet behövs. Det är inte rätt tillfället att ge upp och lämna när partiet står i en svår situation och mer än någonsin behöver sin moraliska kompass – medlemmarna. Vi behövs tillsammans för att lösa den kris som flyktingarna står inför, och skapa möjligheter för kommunerna att göra mer. En början är att ställa krav på att staten ska visa tydligare ledarskap och skapa ännu bättre stödsystem till kommunerna och därmed de som kommer hit och söker en fristad.
I detta läge upplever vi att det behövs stabilitet i politiken för att stoppa ytterligare rörelser mot stängda gränser, samtidigt som vår regeringen styr i minoritet och har starka krafter mot sig. Vi tror att Sverige kommer klara av att hantera den här situationen.
/Maria Frisk och Per-Inge Lidén, kommunalråd i Miljöpartiet de gröna i Karlstad