Mentorer för nyanlända

Nyanlända kan möta hinder när de vill starta företag: regler, lagar, föreskrifter att förhålla sig till. Samtidigt anställer företagare med invandrarbakgrund fler personer än företagare med svensk bakgrund. Därför vill vi hjälpa nyanlända som är intresserade av att starta företag. De kan få stöd, rådgivning och ett mentorskap under cirka ett halvår i syfte att starta företag.

På kommunstyrelsen idag lägger vi därför ett initiativ för just detta. En lösning vi ser är så kallad innovationsupphandling (ytterligare ett politiskt förslag från oss): vi säger vad vi önskar oss, och sedan får intresserade utforma förslag på hur det kan lösas.

I november lade vi ett förslag för att snabbare rekrytera personer med permanenta uppehållstillstånd och i mars lade vi ett utformat förslag för att matcha kompetens hos nyanlända med arbetsmarknaden.