Elevhälsan hbtq-certifierad!

Finns en blogg om detta 19 februari 2015… Att det ska göras.

Nu är det alltså gjort… Elevhälsan är hbtq-certifierad!

Idag blev det klart att elevhälsan på grundskolan i Karlstads kommun är hbtq-certifierad. Det är ytterligare ett steg på vägen att kommunen och staden ska bli mer öppen och inkluderade. Kommunen har tidigare uppmärksammats för att ligga långt framme i sitt arbete med hbtq-frågor.

Det finns naturligtvis många områden att jobba med, och mycket att göra, när det gäller hbtq-frågor. Karlstads kommun har valt att börja med verksamheter som möter många människor, företrädesvis också unga. Det är viktigt att elevhälsan får de här perspektiven eftersom det skapar ett större förtroende hos hbtq-personer att faktiskt ta hjälp av elevhälsan vid behov.

Miljöpartiet har länge arbetat med frågan och har tillsammans med både de borgerliga partierna (och även i tidigare majoriteter) lyft frågan om att Karlstad ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för hbtq-personer. Sommaren 2014 såg vi att det gett resultat, då Karlstad utsågs till den nionde bästa staden/kommunen att leva i som hbtq-person. Elevhälsan i gymnasieskolan har varit hbt-certifierad sedan 2010 (för övrigt den första i landet). Nu är också grundskolans elevhälsan certifierad så nu är det dags att gå vidare och ta nästa steg!