Från idé till ett solvänligare Karlstad

I Karlstad finns det som mål att vara en av topp 5 kommuner enligt MiljöAktuellts ranking, vi satsar även på olika håll att ligga i topp när det kommer till hållbarhetsfrågor. Det gäller alltifrån att satsa på cyklister, Fairtrade till energi/klimatsmarta lösningar. Ett problem som alla växande städer stöter på är buller. Det gäller vid byggen av nya hus, vägar eller från tungtrafik på motorvägarna.

Denna problematik sätter press på oss att både vara kreativa och lösningsorienterade. Här någonstans kom idén om bullerplank med solceller eller solfångare på beroende på vad behovet är. Detta för att både få energi och sänka bullernivåerna. Idéen lyftes i miljönämnden tillsammans med koalitionen. Efter diskussioner och omformuleringar så lade majoriteten ett politiskt initiativ:

”Miljönämnden föreslås besluta att uppdra åt miljöförvaltningen att under 2016 öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för mikroproduktion av solenergi genom att ta fram kunskapsunderlag som visar var det är möjligt och lämpligt att producera solenergi i kommunen, att inom ramen för detta arbete även utreda möjligheterna till byggande och underhåll av bullerskärmar med solceller och/ eller solfångare.”

Beslutet antogs och under 2016 kommer miljöförvaltningen utreda förslaget.

Det är kul med politik, speciellt när det leder till konkreta förslag.

/Aleese Rydlund, ersättare i miljönämnden