43 miljoner kronor till Karlstad

 

 

I regeringens vårbudget för i år ligger fokus på det ska vara lättare att vara miljövänlig, skapa bättre mottagning och etablering samt 10 miljarder kronor extra till vår välfärd.

Regeringen kommer alltså satsa på en permanent höjning av statsbidraget. Resultatet av det kommer att ge Karlstads kommun 43 miljoner kronor mer med start 2017. Syftet är att ge en bättre välfärd. Särskilt skola, äldreomsorg och socialtjänst behöver ökade resurser.

– Det är välkommet att regeringen ger generella statsbidrag och inte riktade, vilket kan försvåra för kommuner att söka och använda pengarna, säger Maria Frisk, språkrör och kommunalråd. Nu blir det enklare att utgå från våra lokala behov.

Klimatförslagen i budgeten är att det ska bli billigare med biodrivmedel, billigare med reparationer av vitvaror och andra saker i våra hem, klimatkompensation för företag och att minska farliga kemikalier i hemmet.

Investeringar är nödvändiga för ett mottagande av flyktingar och ge nyanlända möjlighet att komma in i samhället. Det innebär utökade medel till kommuner för nyanlända med särskilda behov och ensamkommande barn.

– Regeringen satsar på förbättrade möjligheter till utbildning samt kompetensmatching. Det är något vi jobbar med här i Karlstad, särskilt gällande våra nyanlända, säger Per-Inge Lidén, språkrör och kommunalråd.

För den som vill fördjupa sig finns både korta och långa versioner av vårbudgeten!