Nytt vårdboende står klart

Efter mer än två års byggnation står äntligen Oskarslunds vårdboende (för dementa) klart, det största boendet i Karlstads kommun.

På boendet finns, liksom på Zakrisdals vårdboende som uppfördes 2011, en trädgård, flera utrymmen för aktiviteter. Byggnaden är också Miljöbyggnad Silver, med särskilda energikrav och exempelvis sedumtak.

I samband med byggnationen lade även den politiska majoriteten i vård- och omsorgsnämnden ett förslag att låta intresserade medarbetare på det planerade boendet få möjlighet att skapa avdelningar med olika inriktningar. Som modell står ett boende på Gotland och tanken är att exempelvis viss personal vill arbeta särskilt med mat, rehabilitering, kultur eller liknande.

Det ska dock tilläggas att det inte blev 96 lägenheter, utan 95 lägenheter totalt. Kostnaden för bygget blev drygt 220 miljoner kronor.

För mer information finns länkar till media här.

Nytt vårdboende invigt

Naturinspirerat boende invigt

Nytt boende för dementa