Per Bolund på kort besök!

Hur vore det om reparationer av exempelvis cyklar kunde bli billigare? Hur vore det för dig respektive cykelreparatören? Hur vore det för miljön?

Per Bolund, vår finansmarknads- och konsumentminister (sedan i måndags även bostadsminister), var på kort besök i Karlstad idag. Då passade han på att besöka en cykelaffär- och verkstad för att berätta om förslaget att sänka momsen på reparationer. Ytterligare berättade han om den ökningen av statsbidraget som Karlstads kommun får på 43 miljoner kronor, där vi själva får bestämma vad pengarna ska användas till.

Per Bolund berättar om regeringsbudgeten och Per-Inge berättar om de 43 miljonerna.

Miljöpartiet har drivit frågan om sänkt moms på reparationer i flera år på nationell nivå. Vi tror att det blir bättre för tjänsteföretagen, för miljön och klimat samt för dig och mig. Hellre försöka reparera och återställa saker till gott skick än att kasta så fort något upplevs som dåligt eller trasigt.

Förslaget gäller cykel, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. (För den nördiga är detta något som EU-kommissionen driver.)