Snart dags för kongressen

Helgen 13-15 maj kommer hela Miljöpartiet till Karlstad, precis som för fem år sedan. Det blir återigen en viktig kongress i Karlstad. Visst känns det kul!

Två politikområden kommer att särskilt lyftas – internationella relationer och stadsmiljöutveckling.

Den första handlar om hur vi jobbar med klimatpolitik i en global värld: migration, biståndspolitik, fredsarbete, freds- och konfliktforskning och rättvis handel. Partistyrelsen har skrivit en proposition med 34 radikala förslag och sen finns det en rad motioner på temat.

Ett annat huvudfokus ligger på stadsutveckling. Här har partistyrelsen 38 idéer om hållbar kollektivtrafik, byggnation, grönområden, passivhus och entreprenader. Även här finns ett flertal motioner.

Ett tredje område är stadgeändringsförslag som bland annat handlar om hur vi utser ombud till kongressen. Förslaget är att 250 ombud utses av valkretsar som kan vara en eller flera avdelningar och att sidoorganisationerna grön ungdom, gröna studenter och – seniorer tilldelas 15 ombud.

Sen ska vi ha val av språkrör. Det har varit en väldig debatt i media kring detta. Jag tror det blir en rätt odramatisk omröstning där vi väljer om våra språkrör. Det är ju politiken och inte människors ofelbarhet som är det viktigaste.

En ny partisekreterare ska vi ha också! Anders Wallner valdes för fem år sedan och har valt att lämna uppdraget som partisekreterare nu. Vem det blir får vi se!

Många av oss kommer att jobba som funktionärer under kongressdagarna. En viktig uppgift. Eventuellt kommer vi ha en plats på torget där folk i Karlstad får möta MP-politiker till ett gott samtal. Vi får se om vi mäktar med det.

Prata gärna med folk om kongressen. Berätta om ett parti med stora drömmar och visioner. Ett parti som tänker förändra världen – fast vi som förtroendevalda inte alltid är perfekta. Eller just därför.

Per-Inge Lidén, språkrör MP Karlstad