Vi bygger en hälsosam stad

IMG_2509

Vi karlstadsbor trivs i vår stad. I SCB:s senaste medborgarmätning får Karlstad index 71 i bedömningen av kommunen som en plats att bo och leva på. Resultatet är lite bättre än förra året men avsevärt bättre än medelvärdet bland de deltagande kommunerna i undersökningen som ligger på 60 (100 är max).

Vi har en stad som är trivsam, lätt att ta sig fram i med cykel och till fots, med fina promenadstråk och platser som Sandgrundsudden, Stadsparken och den nya fina lekparken vid Stadsbibliotektet.

Vi har I2-skogen, Mariebergsskogen och Alsterdalen. Fantastiska naturområden som ligger nära våra bostäder. För det här är platser dit vi gärna tar oss för att sitta ner en stund, för att vila ögonen på älven eller leka i en spännande linbana.

Det här med att vi bygger en trivsam stad där man är sugen på att ta en promenad eller cykla en runda på en utmanande skogsväg är inte bara viktigt ur olika miljöaspekter. Visst är det bra för miljön om fler väljer cykeln istället för bilen. Eller att skogsområden och parker bevaras för att skapa en bättre luft och ge livsmiljöer åt både växter och djur.

Men det är ju även viktigt för hur vi mår, att vi känner oss trygga och att det ger oss en bättre livskvalitet.

Vården i Värmland och Karlstad står inför stora utmaningar för att klara av att möta framtida vårdbehov. Vi får en äldre befolkning. Vi drabbas allt mer av livsstilssjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har fler som drabbas av psykisk ohälsa.

När vi bygger en kommun som är attraktiv att vistas i, där vi känner oss trygga och där vi vill vara ute mycket, då bygger vi en mer hälsosam kommun.

För här finns det stora resurser att spara. Det är inte svårt att förstå att samhällsekonomin gynnas av exempelvis minskade ohälsotal, ökad trygghet och minskad brottslighet.

Samstämmig forskning visar att kontakt med grönska som trädplanteringar, parker och naturområden dels ger direkta positiva hälsoeffekter, dels ger betydande indirekta effekter som påverkar återhämtning från stress och förbättring av koncentrationsnivån.

Personer som bor nära grönområden använder dem oftare och lider också mindre ofta av besvär relaterade till stress.  Människor som bor mindre än 50 meter från grönområden besöker ett sådant tre till fyra gånger i veckan och ju kortare avstånd de har dit ju längre tid vistas de där. Om man har en längre sträcka än 300 meter från bostaden till någon form av natur skjuts gärna pro­menaden upp till morgondagen.

Undersökningar visar att barn som bor nära gröna och varierade naturområden är friskare än de som bor längre ifrån. De är mer fysiskt aktiva och har ökade förutsättning för att få bättre balans, starkare muskler och ett starkare skelett. De leker också mer variationsrikt, utvecklar en bättre koncentrationsförmåga, får bättre inlärning och minne, hamnar mindre ofta i konflikter samt samarbetar bättre än barn i artificiella, sterila utomhusmiljöer. Bland de barn som lever i hårdgjorda miljöer är det betydligt fler som har svårare adhd än de barn som har mer naturmiljöer kring sig.

I Karlstad arbetar vi vidare med att stärka centrummiljön i olika stadsdelar och orter. Framöver är Skåre, Skattkärr, Våxnäs och Kronoparken på tur.

För genom att skapa en attraktiv miljö, med blandning av bostäder, grönområden och verksamheter, underlättar vi även för möten mellan människor med olika bakgrund. Det bidrar till att fler valmöjligheter blir synliga och att våra sociala kontakter vidgas.

Framför allt är det viktigt för barn att det i den miljön de rör sig mest, vilket för barn oftast är relativt nära hemmet, finns olika förebil­der och arbetsplatser som kan ge stöd och vinkar om framtida karriärs- och yrkesval.

Det här med att lära känna sin granne, eller åtminstone veta vem som är ens granne ger också en form av trygghet. Platser som vi kan dela med vår omgivning och ta till oss som ”våra platser” bidrar till att tillit mellan boende ökar och likaså förutsättningarna för att området får en positiv iden­titet. Ju starkare positiv identitet som området har, ju större är chansen att man väljer att bo kvar även när den ekonomiska eller sociala situationen förändras, vil­ket är positivt för områdets sociala sammanhållning. Då måste det dock finnas ett utbud av olika bostadstyper inom området.

Genom att vi arbetar vidare med att stärka centrummiljöer runt om i kommunen tror vi att vi ska stärka trivseln och stoltheten över vår stad. Och att det även bidrar till att vi blir mer friska och lyckliga av att bo i denna kommun.

2 reaktioner på ”Vi bygger en hälsosam stad

 1. Den yttre miljön är ju viktig i o f s – men ”miljön” inuti kroppen är väl än viktigare – eller ?

  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE – ELLER ?

  1. Miljöpartiet Karlstad

   Hej Josef!

   Absolut är den inre hälsan också avgörande. Därför arbetar vi med bullerfrågor, att fasa ut skadliga kemikalier, hälsokampanjer för personalen, friskvård för personalen, mängder av aktiviteter för olika åldersgrupper.

   Mvh,
   Daniel Kristiansson
   Politisk sekreterare

Kommentarer inaktiverade.