Hur gick det med energieffektiviseringen?

Precis i början av mandatperioden 2006-2010 avsatte den då rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor för att främst minska energianvändning i byggnader och fastigheter inom VA i kommunens verksamhet. Det kallas Energy Performance Contracting, eller helt enkelt EPC. Nu har äntligen redovisningen för projektet kommit i sin helhet.

Kommunen har två mål kopplade till utsläpp av växthusgaser:

  1. Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i kommunen som geografiskt område ska minska med 25 % från 2008 till 2020.
  2. Utsläppen i kommunens egen verksamhet ska minska med 20 % till 2015 och 30 % till 2030.

Energieffektivisering brukar beskrivas som det bästa sättet att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom man tar exempelvis befintlig byggnation och ser till att minska användningen av energi från den, istället för att ständigt fokusera på att bygga nya byggnader (som i sin tur innebär utsläpp).

För att uppnå målet om minskade utsläpp har det här projektet varit viktigt och fick därför sammanlagt 103 miljoner kronor mellan 2008-2011, åren då projektet verkställdes. Av kommunens 470 000 kvadratmeter byggnadsarea omfattades hela 330 000 kvadratmeter. På drygt tio år skulle kostnaden tjänas in genom minskade kostnader.

Vad har genomförts praktiskt?

Saker som genomförts är utbildning av personal, byte av vatten- och duschmunstycken, bättre styr- och övervakningssystem, motorer med bättre verkningsgrad, bättre belysning och ventilation.

Resultat

För att uppnå målet om minskade utsläpp i den egna verksamheten mellan 2008-2015 krävdes 4002 ton mindre utsläpp årligen. Energieffektivisering och utfasning av olja minskade utsläppen med 1930 ton årligen bara från fastigheterna.

Energianvändningen inom VA-fastigheter minskade med 1000 MW per år (cirka 50 % av totalen) och i fastigheterna blev minskningen 6000 MW (16 % av totalen).

Totalt har projektet inneburit en besparing på 8,1 miljoner kronor årligen. Inte riktigt lika mycket som tanken var, men närapå.