Begrav Gravaleden!

I valrörelsen seglade helt otippat frågan om Gravaleden upp igen. En fråga som vi och säkert många med oss trodde vad avgjord sedan länge. Det har nämligen visat sig sedan tidigare att en ny trafikled över Skåreberget, genom natur- och friluftsområden, inte skulle bidra så positivt till en minskning av trafiken på andra håll som man trott. De negativa konsekvenserna var betydligt större än de positiva, så att säga. Miljöpartiet hade i den vevan jobbat hårt emot att en Gravaled skulle byggas och när frågan åter igen hamnade på dagordningen intog vi samma inställning som tidigare. Vi vill inte se en Gravaled byggas över Skåreberget.
 
I förhandlingarna med de andra partierna efter valet kom frågan att handla mer om att utöka verksamhetsmarken vid Ilanda industriområde och i samband med det också titta på om en ny trafikled verkligen behövs för detta. Den utredningen är nu klar och visar att nej, det behövs ingen ny trafikled. Däremot behövs det åtgärder mot trafiken på Ilandavägen.
 
Så:
  • Det blir inte en bättre trafiklösning med en genomfartsled och mer väg.
  • En genomfartsled leder i sig till mer trafik.
  • Naturens och fritidslivets betydelse för människor är alltför viktig för att låta bygga en väg genom området.
  • En väg här ligger inte i linje med kommunens klimat- och miljömål.
Trots utredningens resultat visar det sig nu att partier som tidigare förespråkat en ny trafikled fortsätter att göra det. Så frågan kommer med all sannolikhet att fortsätta att diskuteras. Vår ståndpunkt är tydlig: begrav alla idéer på en Gravaled!
/Maria Frisk, språkrör MP Karlstad