Nej till Gravaleden på kommunstyrelsen

På kommunstyrelsen igår röstade Miljöpartiet och Liberalerna emot en fortsatt utredning av Gravaleden. Samtliga andra partier röstade för.

Utredningen visar att Gravaleden inte behövs trafikmässigt. Gravaleden skulle heller inte lösa trafikproblemen på Ilandavägen och bör därför avföras. Istället bör en fortsatt utredning fokusera på buller, skoltrafik, hastigheter och genomfartstrafik på Ilandavägen, för att lösa de problem som finns där.

  • Vi vill inte se mer trafik här. Mer trafik ger ökade klimatutsläpp och strider våra klimat- och miljömål om att minska utsläppen från transportsektorn, som vi fattat beslut om i full politisk enighet, säger kommunalråd Maria Frisk (MP).

Utredningen som gjorts konstaterar att I2-skogen är viktig både för friluftslivet och för naturen med flera områden med höga naturvärden och biotopskydd. I tidigare fattade beslut utpekas dessutom I2-skogen som ett blivande naturreservat.